Gaweł ZPŚ Centrum Badawczo - Rozwojowe

W budynku Centrum Badawczo Rozwojowego prowadzone są badania nad nowymi materiałami wdrażanymi do produkcji śrub i wkrętów, wdrażanie nowych wzorów przemysłowych, produkcja próbnych serii wyrobów, przeprowadzanie prób nowych technologii i materiałów. Budynek składa się z dwóch segmentów nr 1 i nr 2

 • powierzchnia zabudowy segment nr 1: 1814,80 m2
 • powierzchnia użytkowa segmentu nr 1 : 2489,70 m2
 • kubatura segmentu nr 1 : 19780 m3
 • kubatura segmentu nr 2 : 6970 m3
 • kubatura łącznie : 26 639 m3
 • szerokość elewacji frontowej ( południowej ) : 35,15 m
 • wysokość elewacji frontowej ( południowej ) do okapu : 9,21 m
 • wysokość głównej kalenicy : 11,98 m 
 • geometria głównej bryły dachu: dach dwuspadowy ze spadkiem 14,25 st.

W segmencie nr 1: oprócz pomieszczeń ściśle związanych z technologią Zakładu (sala wdrożeniowo – badawcza, narzędziownia, zespół laboratoryjny), zaprojektowano zaplecze socjalne dla pracowników (szatnie czyste, szatnie brudne, umywalnie, jadalnia z zapleczem kuchennym), zaplecze techniczne (stacja transformatorowa, kotłownia, sprężarkownia) .
Poziom 1 piętra w większej części przeznaczony został na biura dyrekcji, księgowości i kadr, działu sprzedaży, działu zakupów, pokój rozmów z klientami i dział informatyków.

Budynek Centrum Badawczo Rozwojowego zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 35,15 m x 66,275 m (łącznie segmenty nr 1 i nr 2). Środkową część budynku o rozpiętości 20 m stanowi hala wdrożeniowo – badawcza, jednokondygnacyjna, przekryta dźwigarem kratowym.

Z trzech stron wokół hali zaprojektowano dwukondygnacyjną część administracyjno – socjalną z pomieszczeniami technicznymi, z dachem płaskim oraz z dachem dwuspadowym w środkowej części budynku. W budynku zaprojektowano cztery klatki schodowe – ewakuacyjne: klatka główna w części biurowej, trzy klatki w części socjalnej i technicznej oraz windę osobową przeznaczoną również dla osób niepełnosprawnych. Schody w warsztacie i magazynie podręcznym.

Budynek został zaprojektowany w technologii szkieletowej, żelbetowej, ze stropami żelbetowymi, wylewanymi na mokro. Dźwigar kratowy, stalowy. Część stropów żelbetowych zaprojektowano jako bezbelkowe.
Elewacje budynku: fasada ryglowo – słupowa, panele aluminiowe.

Konstrukcja:

 • Żelbetowe wylewane z betonu B25, zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) i A-0 ( StOS)
 • Dach stalowy: dźwigary, płatwie, tężniki, belki dachowe - stal St3S
 • Słupki sciany szczytowej – 2C200, stal St3S
 • Ściana fasadowa słupowo – ryglowa, szklenie strukturalne (np. CW50-SC firmy REYNAERS), szkło neutralne (parametry LT 70% g : 40%). Panele nieprzezierne: szkło zespolone (szkło funkcyjne + szkło emaliowane) .
 • Panele aluminiowe kompozytowe

W segmencie nr 2, zaprojektowano głównie pomieszczenia ścisle związane z technologią zakładu tj.: warsztat, magazyn drutu, podręczny magazyn oleju, pokój elektryka oraz w poziomie 1 piętra: magazyny podręczne, i 2 pokoje biurowe. Segment nr 2 stanowi przedłużenie segmentu nr 1 i jest od niego oddylatowany .

Środkowa część budynku o rozpiętości 20 m, przekryta dźwigarem kratowym. Z dwóch stron wokół hali zaprojektowano część dwukondygnacyjną z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi. Dach budynku dwuspadowy w środkowej części, płaski nad częścią dwukondygnacyjną .

Budynek został zaprojektowany w technologii szkieletowej, żelbetowej, ze stropami żelbetowymi wylewanymi na mokro. Dźwigary kratowe, stalowe. Zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego w osi R dla ewentualnej przyszłej rozbudowy budynku. Elewacje budynku z płyt warstwowych.


Referencje